Exam halls

Exams of the basic courses in Engineering Physics are held in exam halls in Otakaari 1, and the hall division is displayed in the lobby latest on the morning of the exam day. 

For exam halls on Tuesday 23.5.2017 see here.

For exam halls on Wednesday 24.5.2017 see here.

Please be seated in every other seat in the exam hall. 


Teknillisen fysiikan laitoksen peruskurssien tenttien salijako on nähtävissä Otakaari 1:n auloissa viimeistään tenttiaamuna.

Kokeiden 23.5.2017 salijako on tässä.

Kokeiden 24.5.2017 salijako on tässä.

Tenteissä istutaan joka toisella paikalla.

Page content by: communications-phys [at] aalto [dot] fi (Department of Physics) | Last updated: 22.05.2017.