Bachelor Thesis in Engineering Physics

For a synopsis in English, please scroll down.

Sujuva teknillisen fysiikan kandityö

Taustaa

On kaikkien osapuolten edun mukaista, että opiskelijoiden kandityöt valmistuvat ajallaan ja ilman turhia viivytyksiä. Uusi, vuonna 2013 käynnistynyt kandiohjelma on suunniteltu niin, että opiskelija tekee kandityönsä toisen vuoden opintojen jälkeen. Työn voi siis tehdä joko toisen vuoden kesänä, kolmannen opiskeluvuoden aikana tai kolmannen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä. Työn laajuus on noin kolme kuukautta kokopäiväistä opiskelua sisältäen työn kirjoittamiseen käytetyn ajan.

Opiskelija voi aloittaa kandityönsä, kun hänellä on hyväksytty HOPS, josta käy ilmi hänen pääainevalintansa.

Kandityö opintosuorituksena

Kandityön suorittaminen jakaantuu seuraaviin osiin:

 1. Työn aiheen löytäminen ja ohjauksen varmistaminen.
 2. Työn suorittaminen.
 3. Työn saattaminen valmiiksi.

Aiheen löytäminen

Kandityön aiheen voi saada työskennellessään tutkimusapulaisena Aallon laitoksilla tai Aallon ulkopuolella tai hakemalla aihetta pääaineen professorilta. Opiskelija voi toisen opiskeluvuoden jälkeen hakeutua tekemään kandityötään. Mikäli opiskelija ei vielä tässä vaiheessa ala tehdä kandityötään, tulee hänellä olla suunnitelma siitä, milloin hän työn aloittaa. Tämän varmistamiseksi:

 1. MyCourses-ympäristössä on kurssinimikkeen “SCI3028.kand – Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)” alla lukuvuosittain ohjeita opiskelijalle sopivan aiheen löytämiseksi ajoissa. Näihin tulee tutustua jo toisen opiskeluvuoden aikana.
 2. Opettajatuutori ottaa yhteyttä opiskelijaan toisen vuoden keväällä, jos opiskelija on valinnut pääaineekseen teknillisen fysiikan. Tuutoritapaamisessa keskustellaan kandityösuunnitelmista.

Kandityön tekeminen

Kandityön tehokas suorittaminen vaatii sitoutumista sekä opiskelijalta että työn ohjaajalta ja valvojalta. Sitoutumisen varmistamiseksi:

 1. Opiskelija hakee kandityön aihetta työtä aloittaessaan. Kolme kuukautta työn aloittamisen jälkeen koulusta otetaan yhteyttä opiskelijaan ja ohjaajaan ja tiedustellaan työn edistymistä sekä työn aikataulun realistisuutta. Mikäli työn aloittamista seuraaviin kolmeen kuukauteen sisältyy heinä- tai joulukuu, tiedustellaan edistymistä vasta neljän kuukauden kuluttua. Opiskelija voi myös raportoida työn edistymisestä aikaisemmin.

Kandityön loppuun saattaminen

Kandityön viimeistely venyy joskus pitkälle työn pääasiallisen, aktiivisen tekemisen yli. Tämäkään ei ole kenenkään edun mukaista. Jotta työt tulisivat viimeistellyiksi, toimitaan seuraavasti:

 1. Kandityö valmistuu, kun se arvioidaan. Mikäli aiheen hakemisen ja arvioinnin välillä on yli kuusi kuukautta, pyydetään kirjallinen selitys viivästyksestä opiskelijalta yhdessä työn ohjaajan ja/tai valvojan kanssa viivästyksen syistä.
 2. Mikäli työstä ei ole maksettu muuta palkkiota tai palkkaa ja sen katsotaan hyödyttäneen teknillisen fysiikan laitoksen tutkimusta tai opetusta, maksetaan opiskelijalle palkkio valmistuneesta kandityöstä. Palkkion saamiseksi opiskelijan tulee kääntyä työn ohjaajan ja valvojan puoleen.

Kandityön vaiheet kaaviona

Kandityölomakkeet Intossa

 

Yhteystiedot

Ohjelmajohtaja Prof. Mikko Alava
Vastuuassistentti Marko Korhonen
 


Bachelor Thesis in Engineering Physics

 

For a fluent process in a student’s bachelor thesis following steps should taken:

 1. The student agrees with the instructor of his/her thesis on the topic of the thesis. At the same time the student and the instructor should agree on the language of the thesis.
 2. When the student starts to work on his thesis he/she files an application for the topic of the thesis.
 3. After 3-6 months the thesis should be finished. Once the thesis is nearing completion, the student participates the bachelor seminar in physics. (For instructions in Finnish, see MyCourses for the course “SCI3028.kand – Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)” )
 4. When the thesis is ready the student takes the Maturity Test and the instructor together with the supervisor grade the thesis.
 5. There are two checkpoints on the progress. After three months starting the thesis the student will be contacted and asked about the progress of his/her work. If the thesis takes more than six months to complete the student and the instructor/supervisor are asked for a report on the reason of the delay.

Page content by: communications-phys [at] aalto [dot] fi (Department of Physics) | Last updated: 09.01.2017.